O zachowku słów kilka

Czy Twój bliski sporządził testament, w którym zostałeś niesłusznie pominięty?

Czy jesteś zaskoczony tym, że po śmierci Twojego małżonka/rodzica/ dziadka albo babci zostałeś “z niczym”, mimo tego że zawsze mieliście dobre relacje?

Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, to dzisiejszy wpis skierowany jest do Ciebie. Postaramy się w nim wyjaśnić czym jest zachowek i co zrobić, by go uzyskać.

Komu przysługuje zachowek?

Spadkodawca ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Oznacza to tyle, że w swoim testamencie do dziedziczenia może powołać dowolnie wybraną osobę.

Roszczenie z tytułu zachowku przysługuje zstępnym spadkodawcy, czyli jego dzieciom, wnukom, prawnukom, a także jego małżonkowi i rodzicom, ale tylko wtedy, jeżeli dziedziczyliby z mocy ustawy.

Przykład:

Spadkodawca był w chwili śmierci żonaty, miał dwoje dzieci i żyli jego rodzice. W tej sytuacji roszczenie o zachowek przysługiwałoby jedynie jego żonie i dzieciom, a jego rodzice nie byliby uprawnieni do zachowku.

Roszczenie o zachowek nie przysługuje:

  • zstępnemu, małżonkowi i rodzicom, którzy zostali wydziedziczeni przez spadkodawcę,
  • spadkobiercy uznanemu przez sąd za niegodnego dziedziczenia,
  • małżonkowi, w sytuacji, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione,
  • spadkobiercy, który odrzucił spadek,
  • zrzekającemu się dziedziczenia i jego zstępnym, chyba że umówiono się inaczej.

Wysokość zachowku

Co do zasady wysokość zachowku wynosi połowę udziału, który przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Wyjątek dotyczy uprawnionego trwale niezdolnego do pracy i uprawnionego zstępnego, który jest małoletni. W tej sytuacji wysokość zachowku wynosi 2/3 udziału.

Jak dochodzić zachowku?

Roszczenie o zachowek może być dochodzone przed sądem. Postępowanie o zachowek wszczyna się dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo po uzyskaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Należy pamiętać, że roszczenia osoby uprawnionej z tytułu zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

W celu umówienia spotkania prosimy przejść do zakładki kontakt.