Wynagrodzenie


Wysokości adwokackiego honorarium nie da się ustalić sztywno, stosując jednolity cennik. Nasze wynagrodzenie jest zawsze ustalane z klientami indywidualnie, a jego wysokość uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy. Honorarium, które Państwu proponujemy, uznajemy za adekwatne do stopnia naszego zaangażowania, umiejętności, wiedzy i doświadczenia.

Honorarium Kancelarii jest płatne z góry, ale w sytuacji, ale gdy Klient nie ma możliwości jego jednorazowego uregulowania, jesteśmy gotowi rozłożyć je na raty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom naszych Klientów oferujemy różnorodny model rozliczeń, uwzględniający charakter i specyfikę powierzonej nam sprawy.